Miljöundersökning | Miljöundersökningar


Anlita oss för miljötekniska undersökningar


Inom området miljö tillhandahåller vi på Nora Consulting Engineers ett flertal tjänster. Bland annat kan du få hjälp med provtagning och analys av förorenade områden, miljösamordning i infrastrukturprojekt och bedömning av konsekvenser för närliggande miljö. Låter detta intressant? Hör av dig till oss om du har frågor eller vid behov av en offert!

Kontakta oss

När du behöver en professionell miljöundersökning

En miljöundersökning är en process som syftar till att identifiera och analysera miljöpåverkan på ett specifikt område eller projekt. Dessa undersökningar handlar bland annat om insamling av data om luft, vatten, jord och eventuellt djurliv för att bedöma potentiella miljöeffekter. 

Undersökningarna utförs ofta i början av ett projekt för att säkerställa att alla miljörisker identifieras och hanteras i förväg. En miljöundersökning kan också vara nödvändig för att följa lagstadgade krav och för att tillgodose samhällets ökade miljömedvetenhet. Vi har alla nödvändiga certifieringar och den utbildning som krävs för en professionell bedömning, så med oss som din partner kan du känna dig fullständigt trygg.

Heltäckande inom miljöundersökningar

Vi på NCE specialiserar oss på att hjälpa våra kunder att uppfylla miljölagstiftning och säkerställa hållbarhet. Våra experter använder avancerade tekniker och utrustning för att noggrant analysera miljödata och ge rekommendationer. Av oss kan du bland annat få hjälp med:Förorenade områden. Vi erbjuder omfattande tjänster för att hantera förorenade områden. Vi erbjuder inventeringar, utveckling av provtagningsplaner, fältprovtagning, beställning av laboratorieanalyser, samt analys och rapportering av resultat. Våra tjänster inkluderar även markmiljörapporter och riskbedömningar för både miljö och hälsa. Vi ger rekommendationer om masshantering och utför undersökningar för föroreningar i grundvatten, jord, sediment, ytvatten, porgas, inomhusluft och byggmaterial.

Miljösamordning. Vi erbjuder helhetslösningar för miljösamordning i stora infrastrukturprojekt, inklusive utveckling av vägplaner. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta strukturerat med miljösäkringsdokument, följa upp miljövärden som biotopskydd, samt hantera anmälningar och tillstånd.

Miljökonsekvensbeskrivning. Vi är experter inom miljökonsekvensbeskrivning. Våra konsulter är vana vid att bedöma miljöpåverkan av olika faktorer, såsom grundvattentäkter, invasiva arter och hantering av förorenade jordar. Vi arbetar noggrant för att säkerställa att alla miljöaspekter är integrerade i en sammanhängande MKB.

Miljöundersökning Nora consulting

Miljöundersökning Nora consulting

För privatpersoner, företag och offentlig sektor

Vi riktar oss till en bred kundkrets, där bland annat byggföretag, industrier, fastighetsutvecklare och myndigheter hör till våra kunder. Vi utför små såväl som stora miljötekniska undersökningar, då vi vill vara ett flexibelt alternativ.

Byggföretag kan behöva miljöundersökningar för att säkerställa att deras projekt inte skadar miljön, medan industrier kan behöva dem för att övervaka utsläpp och följa miljöregler. Fastighetsutvecklare använder miljöundersökningar för att bedöma markens lämplighet för nya byggen. Myndigheter beställer ofta miljöundersökningar för att övervaka och reglera miljöpåverkan inom sina jurisdiktioner.

Ett tryggt val inför din miljötekniska undersökning

Genom att identifiera och hantera miljörisker tidigt kan du undvika kostsamma saneringar och juridiska problem. Dessutom kan väl genomförda miljöundersökningar leda till mer effektiva projektplaner och ökad långsiktig lönsamhet genom hållbara metoder. Med NCE vid din sida kan du känna dig trygg under hela processen. Kontakta oss om du har några frågor, eller vill begära en kostnadsfri offert!

Vi utför små såväl som stora miljötekniska undersökningar
Kontakta oss