Tjänster


Våra tjänster


Vi är experter på fältgeoteknik och på allt som rör geotekniska undersökningar. Genom åren har vi bidragit med vår expertis och kunskap vid mängder av olika större projekt gällande infrastruktur och byggprojekt. NCE arbetar alltid nära beställaren och vi bidrar i allra högsta grad till att skapa större säkerhet - och med att sänka kostnaderna genom våra olika lösningar. Här nedan kommer lite information om de olika tjänster vi erbjuder

Geoteknik

Geoteknik är lite av ryggraden i vår verksamhet och vi har gedigen erfarenhet av att skapa skräddarsydda lösningar för våra kunder - inom allt från infrastruktur - järnvägar och motorvägar - vidare till byggnationer av skolor, badhus, höghus och småhus. Den geotekniska undersökningen sparar både pengar och leder till säkra, hållbara byggnationer och projekt. 

Miljö

Vi erbjuder ett stort antal tjänster inom förorenad mark, förorenade byggnader och miljökonsekvensbeskrivning. Vår tekniska expertis i kombination med lång och gedigen erfarenhet gör att vi kan presentera den bästa tänkbara lösningen - oavsett vilka utmaningar du som kund ställs inför. 

Vägprojektering

Vi arbetar med den senaste tekniken inom vägprojektering - BIM och VDC, exempelvis - och kan visa upp referenser från några av de största projekten i Sverige där bland annat Förbifart Stockholm och E4 i väst kan nämnas. Vi kan vara behjälpliga i alla skeden i projekten och kan genom vårt arbete hjälpa till att kostsamma misstag kan undvikas - exempelvis förseningar och skador på omgivande strukturer. 

tjänster geoteknik

Projektledning

Våra uppdragsledare sitter på specialkompetens och har erfarenhet av större, mer komplexa projekt. Det är en del av vår DNA att leda projekt som kräver spets och genom vårt sätt att arbeta så garanteras också en trygg, säker och effektiv arbetsgång - i helt rätt riktning. Inga utmaningar är för stora och vi står redo att ta oss an uppdrag inom allt från infrastruktur till byggprojekt. 

Datasamordning & BIM

Vi arbetar som sakkunniga inom datasamordning och BIM och har en lång och gedigen erfarenhet från större projekt - Förbifart Stockholm, Tvärbanan Kistagrenen och E4 Ljungby-Toftanäs. Talande för god datasamordning och BIM är att det frigör mer tid åt projekteringen - och att det underlättar vardagen för de som arbetar med projektet. Vi säkerställer att samtliga handlingar inom projektet är i tryggt förvar och att de levereras i enlighet med beställarens önskemål och krav. 

Mätteknik

Vi erbjuder både traditionella mätarbeten och mer avancerade sådana. Vi har lång erfarenhet och använder oss av allt från GPS, mätstation, drönare och laser i samband med mätningar - och vi kan även genomföra lodning av sjöbotten. Våra mättjänster fungerar ofta som en del av större uppdrag och som ett viktigt komplement till andra geotekniska undersökningar. 

Vatten och avlopp

Vi erbjuder helhetslösningar för planering och projektering av VA-nät och i detta inkluderas exempelvis genomgång av projektets geotekniska förutsättningar, beräkningar av flöden och dimensionering. 

Globala Infrastruktur Tjänster

Sverige står - liksom övriga världen - inför ett skifte vad gäller infrastruktur. Faktorer som urbanisering, digitalisering, elektrifiering och hållbarhet driver utvecklingen framåt. Vi är stolta över att inte bara vara en nationell spelare i detta - utan en internationell sådan. Vårt tvärvetenskapliga sätt att arbeta och vårt tillvägagångssätt gör att vi kan möta såväl lokala som globala krav och utmaningar våra kunder ställs inför. Vi arbetar lokalt och globalt och kan, genom vår expertis, göra resan mot framtiden bättre för oss alla. 

Energiförsörjning

Energifrågan är en nyckel inom projekt - oavsett om det handlar om infrastruktur, fastigheter eller miljö. Vi har energispecialister från hela världen i vårt team och har möjlighet till både rådgivning och för att skapa skräddarsydda lösningar för våra kunder inom denna viktiga fråga. 

Järnväg

NCE har lång vana av arbete med järnväg och kan bland annat leverera tjänster inom ban- och spårteknik, elteknik, trafikstyrning och drift och underhåll för spårdriven trafik. 

Hamnar

NCE har gedigen erfarenhet av konstruktion och konstruktionstillsyn av ingenjörstjänster inom kust, hamn och hav - och andra marina miljöer. Vår erfarenhet omfattar allt från projektering och planering vidare till konstruktion av kustnära stationer och hamnar.

tjänster geoteknik

Hör av dig så berättar vi mer om våra tjänster!
Kontakta oss